Kiuruvesi-seuran vuosikokous pidettiin 29.3.2015 Lumon monitoimikeskuksessa, Vantaan Korsossa. Kokouksessa puhetta johti Jukka Saastamoinen ja sihteerinä toimi Irja Akgez.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat kuten edellisen vuoden (2014) toimintakertomus, toiminnantarkastajan lausunto, vahvistettiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille sekä hyväksyttiin talousarvio ja 2015 toimintasuunnitelma lisäyksenä Kiuruvedelle suunniteltu Kirjailijatapahtuma ehdollisena seuraavan hallituksen kokouksen päätöksen mukaan.

Vuoden 2015 jäsenmaksuiksi päätettiin entiset eli 15€ vuotuisjäsenmaksu ja 150€ ainaisjäsenmaksu.

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Aino Blomberg ja Erkki Partanen. Uutena varajäseneksi valittiin Irja Akgez. Hallituksessa jatkavat Elsa Kangas, Anna Leväsalmi, Roope Remes ja Uolevi Kärkkäinen, samoin varajäsenenä Tuomo Kauhanen.

Toiminnantarkastajana jatkaa Jarmo Paikkala ja varalla Jukka Saastamoinen.

Vuosikokous kutsui seuran kunniajäseniksi aiemmat puheenjohtajat Yrjö Jauhiaisen ja Leena Lehtolaisen. Uudet kunniajäsenet kukitettiin.

Seuran sääntöihin vuosikokous teki seuraavat muutokset:

  • 8§: seuran vuosikokouksessa päätetään
    • kohta 8 muutetaan seuraavasti: valitaan erovuoroisen tilalle hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan Seuran puheenjohtajaksi.
    • kohta 10 muutetaan seuraavasti: valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
    • 10§: Hallitus: seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viisi (5) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
    • 12§:Talous: seuran tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Vuosikokouksen jälkeen Eero Huttunen esitteli ja kertoi vapaaehtoisvoimin kootusta ”Kirkonkylän historia” projektista, jossa on koottu menneiden aikojen valokuvia sekä tietoja ja tapahtumia. Työn tuloksia esiteltiin jo heinäkuussa Kiurusalissa ja tietojen kerääminen jatkuu. Eeron esitys kirvoitti lukuisia kysymyksiä ja muisteluita kokouksen osanottajilta.

Hallituksen kokous 14.4.2015

Hallituksen kokouksessa valittiin seuran uudeksi varapuheenjohtajaksi Erkki Partanen ja sihteeriksi Anna Leväsalmi vuodelle 2015