KOKOUSKUTSU KIURUVESI-SEURAN VUOSIKOKOUKSEEN T0RSTAINA 28.3.2019 KLO 18.00–20.00

Paikka: Helsingin kaupungin Kampin palvelukeskuksessa, käyntiosoite Salomonkatu 21 B, kokoustila Fade

Asialista

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Käsitellään edellisen vuoden (2018) toimintakertomus, tilit sekä toiminnantarkastajan lausunto
 4. Päätetään edellisen vuoden(2018) tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. Hyväksytään seuraavan vuoden (2019) toimintasuunnitelma
 6. Määrätään seuraavan vuoden (2019) jäsenmaksu ja ainaisjäsenmaksun suuruus. Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään entisinä (15€/vuosi ja 150€ ainaisjäsen)
 7. Hyväksytään seuraavan vuoden (2019) talousarvio
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, varsinaiset ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi.
 9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden (2018) tilejä ja hallintoa.
 10. Hallituksen ehdotus uudeksi seuran kunniajäseneksi
 11. Käsitellään muut mahdolliset asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään 14 päivää ennen kokousta tai ne asiat, jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa esittää.

Jos sinulla on oma ehdokas hallituksen jäseneksi, voit tuoda ehdokkaasi etukäteen esim. hallituksen puheenjohtajalle. Tule vaikuttamaan ja tuomaan omia ajatuksiasi seuran toiminnan kehittämiseen. Tervetuloa vuosikokoukseen!

Hallitus

Ilmoittautumiset vuosikokoukseen Anna Leväsalmelle puh. 040 724 81 37 tai sähköpostilla anna.levasalmi@valmet.com viikkoa ennen kokousta.

Muistin virkistämiseksi:

Hallituksen erovuoroiset jäsenet: erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Irja Akgez ja Erkki Partanen, varajäsen Marita Kononen.

Vuosikokouksen jälkeen kiuruvetinen kirjailija Heidi Jaatinen kertoo viime syksynä ilmestyneestä kirjastaan Koski sen kirjoittamisen vaiheista ja kirjan tapahtumista. Kirjan voi ostaa tilaisuudessa hintaan 28€.

Toisena vierailijana on Anja Hinkkanen. Tämä monipuolinen kulttuurivaikuttaja on Kiuruvesi-seurassa sen alkuvuosina merkittävästi vaikuttaneen Evi Jäderholmin lapsenlapsi. Anja muistelee mummoaan ja valottaa seuran toimintaa omien kokemustensa kautta. Evi Jäderholm lahjoitti varat mm. Kiuruveden kirkon alttaritaulua varten ja avusti muutenkin monitahoisesti Kiuruvesi-seuraa ja lahjoitusvaroillaan tuki Kiuruvedellä avuntarvitsijoita.

Huom! Kokouksen jälkeiseen ohjelmaan voivat osallistua muutkin kuin seuran jäsenet! Koska kokoustilaan mahtuu noin 50 henkilöä, pitää myös ”jälkiohjelmaan” ilmoittautua.

Jäsenmaksu 2019

Oletko muistanut maksaa tämän vuoden jäsenmaksun?

Vuosijäsenmaksu on 15€ ja ainaisjäsenmaksu 150€. Seuran tilinumero on Danske Bank FI 30 8000 2108 5686 67. Vuosikokous on päättänyt maksuajaksi maaliskuun loppuun mennessä kunakin vuonna. Osallistumalla seuran toimintaan rikastutat omaa ja ystäviesi elämää. Seuralla on myös tapahtumia, joiden kustannuksia seura tukee joko kokonaan tai osaksi. Osallistumalla näihin, saat jäsenmaksusi nopeasti takaisin!

Huom! Jos jäsenmaksun maksaja (pankkitili) on joku muu kuin jäsen, pyydämme pankin viestikenttään lisäämään jäsenen nimen. Näin voimme kohdistaa maksun oikealle henkilölle.